arcanum-corvin-aruhaz-1928

Business

A CORVIN ÁRUHÁZ

Magyarország legnagyobb és legszebb áruháza a Corvin-Áruház, 1928

PESTI HÍRLAP – AZ 50 ÉVES PESTI HÍRLAP JUBILEUMI ALBUMA (arcanum.hu)

PESTI HÍRLAP – FÉLSZÁZAD DIVATTÖRTÉNETE 1878-1928

Kevés fővárosi telken épült annyi és annyiszor lebontott épület, mint ott, ahol a Corvin-Áruház klasszikus stilu palotája áll évek óta. A 3500 négyszög- méternyi területen áll végre az a ház, amelyet nem kell lebontani, ellenben megnagyobbítani, mert „. érfvatésa arra predesztinálja, hogy egyre fejlődjék és gócpontja legyen a magyar divatáru- kereskedelemnek.   
Egész kis város ez az egyetlen épület s ma már Európa legelső divatotthonává fejlesztette igazgatósága. Küszöbét naponta nemcsak a főváros vásárlóközönségének ezrei lépik ét, de óriás termeiben randevút ad egymásnak a vidék jó pénzért jót vásárolni szerető népe ép- ugy, mint azok a külföldiek, akik tudják, hogy Budapest divatkereskedelme nem marad ízlés, minőség és lelkiismeret tekintetében sem Párizs, sem London mögött. A Corvin-Áruház a modern áru- házépitkezési technika összes vívmányait egyesíti magában. Csak pár statisztikai adatot kell említenünk, hogy erős fundamentum igazolja a megállapítást. Az.áruházban például 33 főosztály van, ahol a vásárló megtalálja a női és uri- divat összes újdonságait. Ezen a 33 főosztályon 5000 árucikk vér a közönségre s igy mindenki megtalálja benne mindazt, amire szüksége van.
(Forrás: A PESTI HÍRLAP NAGY NAPTÁRA, 1930.)

  • SÉTA AZ ÁRUHÁZBAN (Alkalmazottak – konkurencia figyelés)
  • A CORVIN KULISSZÁI MÖGÖTT. (Házhozszállítás)
  • AHOL VÁSÁROLNAK.
  • ELSŐ EMELET.
  • MÁSODIK EMELET. (Pengő osztály)
  • EBÉDIDŐ.
  • HARMADIK EMELET. (Műhelyek, árkalkuláció)

Néhány évvel ezelőtt, amikor megnyitották, azt mondták a mindenhez értők, hogy nincs jövője, mert Budapestnek nem kell áruház. Hiába volt előttünk a világvárosok példája, hiába a berlini, párizsi vagy londoni áruházak évtizedek óta bevált módszere, valamelyik pesti bölcs kimondta, hogy Budapestnek nem kell áruház és kárörvendéssel vegyes várakozással rázták a fejüket, amikor 1926 március végén a Blaha Lujza-téren megnyílt a Corvin áruház. Most lesz hároméves Budapestnek ez a külföldi stilusu, pompás üzlete és a jósok megállapíthatják, hogy tévedtek. Maga a vezetőség, amely nagyszerű adminisztrációjával mindenről készít statisztikát, a pénztári bizonylatok számából megállapította, hogy a Corvin áruháznak. 1926 március végén való megnyitása óta 1926 decemberéig, 741.969 vevője volt. A következő évben, ugyanezen idő alatt, 976.095 vevő látogatta a Corvin áruház különböző osztályait és ez a 31.55 százalékos emelkedés, kétségtelen, az üzleti elveik diadalát jelenti. A Corvin három esztendővel ezelőtt szint, ragyogást, világvárosi lendületet vitt ebbe a különösen azokban az időkben fejlődésben megállott, tespedő városba. Azóta 23 kirakatának kápráztató villanytengere beragyogja a pesti estét és a nemes stilusu főhomlokzaton körülfutó villanygirlandok éppúgy hozzá tartoznak a magyar főváros külső képéhez, mint ahogy Párizs nem képzelhető el a Don-Marché áruház nélkül, Newyork a Walemaker nélkül.

Aki végigjárja ennek a négy utcára nyíló, hatalmas épülettömbnek minden zegét-zugát, akkor látja, hogy milyen tanulságos egy ilyen kirándulás, mert nemcsak a Corvin áruház nagyszerű berendezését látjuk, hanem egy kis leckét kapunk az adminisztráció művészetéből. Amikor legjavában áll az üzem, a délelőtti órák forgatagában kérjük meg az áruház vezérét, Lewin alelnök urat, hogy adjon mellénk kísérőt, mert egy körsétát szeretnénk tenni ebben a labirintusban. Készséggel bocsátja rendelkezésünkre egyik legjobb alkalmazottját, aki egyúttal a Corvin áruháznak nevezett útvesztő legjobb ismerője is. Áll az üzem. A Blaha Lujza-térre néző főkapu folyton ontja az embereket, a lift ide-oda cikázik a földszint és az emeletek között, kézikasszák csengése, alkalmazottak ide-oda futkosása, vevők hangos kérdései teszik élénkké az áruház hétköznapját. Csendes hétköznap ez, azért csendes, mert e sorok írója látott már nagyobb viharokat is a Corvin falai között, amikor egy-egy olcsó Corvin-vásár alkalmával az áruház vezetőségének a vevőközönség szeretetteljes érdeklődésére még a rendőrséget is igénybe kellett vennie, sőt, mint tudjuk, akárhányszor le kellett zárni a kapukat, hogy a vevők kiszolgálását le lehessen bonyolítani.

SÉTA AZ ÁRUHÁZBAN

Ezúttal mi ne a főkapun menjünk be, hanem a mellékbejáraton, ahol az alkalmazottak jutnak munkahelyükre. Délelőtt van, természetesen mindenki megérkezett már a posztjára, amiről tanúskodik az alkalmazottak öltözői előtt az a nagy tábla, ahová az elárusítók, elárusitónők, műhelyek iparosai bárcájukat akasztják. Ott látjuk sorban függeni a kis pléhlapocskákat, mindegyik arról tanúskodik, hogy X ur, vagy Y kisasszony reggel idejében megjelent és elfoglalta a számára kijelölt helyet. Egy ilyen nagy áruház vezetésében olyan pontosságot, olyan rendet követelnek, mint egy csatára induló hadseregnél. Mindenkinek helyén kell lenni, nem hiányozhat senki indokolatlanul és ha valakit betegség, vagy más fontos okok távol tartanak munkahelyétől, ott van a pótlás. A kerék nem állhat meg, a nagy gépezetnek legkisebb kereke is fontos és a Corvin 668 alkalmazottja, akikbe a fennállás óta már belenevelték ezt az érdekes és nálunk újszerű áruházi szellemet, mind hivatása magaslatán áll és tudja, hogy ő is apró kereke ennek a nagy gépezetnek, de a legapróbb kerék elégtelen működése a nagy gép összteljesítményére kihatással van.
Itt az alkalmazottak bejárati kapujánál van egy fekete tábla. Ezen a táblán hirdeti az igazgatóság azokat a tudnivalókat, amelyeket az áruház alkalmazottai részére fontosnak tart. Elolvassuk az éppen kitett hirdetéseket. Különböző utasítások tisztviselőknek, elárusítóknak, munkásoknak, továbbá néhány hirdetmény, amely különböző jutalmakat helyez kilátásba a Corvin áruház vezetősége azoknak az alkalmazottaknak, akik tolvajt csípnek nyakon. Mondják, hogy a jutalmaknak meg volt a hatásuk, mert az alkalmazottak már a jutalom reményében is úgy vigyáznak az áruház minden vagyonára, mint a legéberebb detektívek. Bennünket, vevőket, talán egy másik hirdetmény érdekel a legjobban. A fekete táblán kifüggesztett hirdetmények között olvassuk, hogy Levin alelnök különböző jutalmakat tűzött ki az áruház alkalmazottainak, hogy ha a városban járnak és az ő szakmájukhoz tartozó valamelyik üzletben olyan tárgyat találnak, amely minőségben, kivitelben teljesen egyezik a Corvin áruházban árusitott iparcikkek valamelyikével, akkor ne felejtsék el, hogy az árucikk ára iránt érdeklődjenek. A Corvin áruház igazgatósága nagy jutalmakat igér az alkalmazottaknak, ha a főváros üzleteiből olyan árucikket hoznak, amely a Corvin áruházban drágább. A vezetőség kitűnő üzleti elve az, hogy Budapesten, miután egyetlen egy üzlet sem rendelkezik olyan forgalommal, mint a Corvin, tehát senki sem adhatja olcsóbban ugyanazt az árut.

A CORVIN KULISSZÁI MÖGÖTT 

Itt a souterrainben egymás mellett nyílnak az áruház alkalmazottainak öltözői. Minden alkalmazottnak egy meglehetősen tágas szekrény áll rendelkezésére, ebbe akasztja ruháját, felsőkabátját, kalapját és itt tartja munkaruháját. Itt az öltözők részén még megnézzük a Corvin nagyszerű fütő- és hűtőberendezését, hatalmas villanytelepét, saját transzformátorát és a fővárosban egyetlen elektromos hőmérőt. Az elektromos hőmérő segítségével az áruház temperaturajára ügyelők a f ütőházban megtudhatják, hogy a hatalmas épület különböző helyiségeiben hány fok a hőmérséklet. A Corvin igazgatósága, modern külföldi példákon indulva, nagyon is jól tudja, hogy egy áruháznál nemcsak az áruk megbízhatósága, minősége és olcsósága a fontos, hanem talán elsősorban az a körülmény, hogy a vevő jól érezze magát. Ezért már a berendezésnél ügyeltek arra, hogy az áruház helyiségei télen-nyáron kellemes temperaturával rendelkezzenek. Télen a fűtésnél erről naponta ötven métermázsa szén gondoskodik, nyáron pedig a Corvin légaknája. Ez egy sajátságos készülék, amely időnként az áruházból kinyomja a rossz levegőt és ennek helyébe betódul a friss légáramlat.
Ha már itt vagyunk a nagy áruház kulisszáinak világában, nem szabad elmulasztani, hogy néhány percre be ne nézzünk azokba a műhelyekbe, ahol a Corvin áruház huszonhárom, immár hires dekorációi készülnek. Ez itt valóban olyan, mint egy nagy színház diszletmesterének műhelye. Iparművészek, festők, rajzolók dolgoznak ebben a dekorációs műhelyben, itt készülnek azok a merész, újszerű kirakatdiszek, amelyek legközelebb az áruház kirakataiban megállásra késztetik a főváros siető közönségét. Fantasztikus alakú kirakati babák merednek a belépőre.
Kint az udvaron egymás után érkeznek a Corvin jól ismert autói; nagy sürgés- forgás, szinte vezényszavak harsannak, működik az egész gépezet. Áru érkezett. Nagy teherliftek szállítják az árut fel a harmadik emeletre, az áru-átvételi osztályra, ott veszik át szakma szerint az osztályvezetők, ott állapítják meg az árát, amint azt később magunk is látni fogjuk. Ezek az automobilok szállítják egyébként a megrendelt árut a vevőnek. A legcsekélyebb vásárolt holmit is kívánatra hazaküldik és a Corvin-autók olyan pontosak, mint a vonatok. Akárhányszor elő is fordul, hogy valamelyik vidéki vevő idegesen, türelmetlenül rohan végig az áruház különböző osztályain és kezében hosszú listával végzi el bevásárlásait. Amikor az osztályvezetők valamelyike megtudja, hogy azért a türelmetlenség, mert a vevő még aznap elutazik, azonnal megnyugtatja:
— Csak tessék nyugodtan elmenni, a holmik kint lesznek idejében a pályaudvaron. Mikor megy a vonat?
A vidéki vevő hitetlenül rázza a fejét, végre nagynehezen megmondja:
— Délután öt órakor, a győri gyors, a Keleti pályaudvarra.
És délután öt órakor a győri gyorsvonathoz megérkezik a Corvin jól ismert autója, annak rendje és módja szerint átadja a megvásárolt holmit és a vidéki vevő nem győz csodálkozni a nagyszerű szervezettségen és pontosságon.
Ezer és ezer csomagot szállítanak haza hetenként a Corvin áruház fényesre lakkozott autói és a vidéki expedíció sem panaszkodhatnak, mert egy-egy hónap alatt ott is postára tesznek néhány ezer csomagot.
Ma már, ha vidékről felrándul valaki a fővárosba, nem mulasztja el, hogy meg ne tekintse a Corvin áruház nagyszerű osztályait, mint ahogy nincsen idegen, aki Párizsba el ne látogatna a Bon Marcilesba vagy a Louvre áruházba. Még nem volt rá példa, hogy Budapesten, ebben a nehezen felmelegedő városban valaha is üzleti vállalkozás ilyen rövid idő alatt ekkora népszerűségre tett volna szert. Beszámolónk elején említettük, hogy a második esztendőben milyen példátlanul emelkedett az áruház látogatóinak száma. Ha ez a népszerűség továbbra is ilyen arányokban növekszik és minden ok meg van arra, hogy növekedjék, akkor a 3500 négyszögméternyi területen felépített modern áruház hamarosan kicsinek fog bizonyulni. 

AHOL VÁSÁROLNAK 

corvin-aruhaz-1928-uridivat-osztaly

Miután kissé betekintettünk a sou’ terranben levő kulisszák világába, talán menjünk végig gyorsan a különböző osztályokon, hogy fent a harmadik emeleten ismét bejussunk azokba a helyiségekbe, amelyeket a közönség nem láthat, de tanulságosan érdekesek. A földszinten, ebben a sokszor megcsodált, pompás csarnokban a legdivatosabb selymek kápráztató színei dobbantják meg a női sziveket. A legfinomabb és legdivatosabb crepsatin, crep de chine, georgette; tőszomszédságban, a földszinten ott találjuk az olcsó mosószöveteket, asztalnemüeket, pamut és lenárut. Az egyik vevő gyapjúszövetek dús polcain keresgél, a másik harisnyák között válogat, amott egy kecses hölgy kesztyűt próbál, itt egy gondos anya zsebkendőt vásárol nagyreményű csemetéinek. Két fiatal leány a csipkéket mustrálja, egy morózus, ötven év körüli úr az uridivat-osztályon próbálgatja a londoni kalapokat, és már kint fekszik előtte a pulton puha oxfordi zefÍrből készült ing, olyan, amilyet a walesi herceg viselt. Különösen nagy a forgalom a kozmetikai cikkek és illatszerek osztályán, ahol a Gériéin, Hou- bigant és Worth nagyszerű kompozíciói mellett ott találjuk a legolcsóbb szappanokat is és Elisabeth Arden világhírű készítményeit.

ELSŐ EMELET

corvin-1928-noi-ruhak-osztalya

Az első emeleten a női divattermekben. fiatal és karcsú manequinek mutatják be a hölgyközönségnek a Corvin áruház műhelyeinek legújabb kreációit, szerény nappali ruhától a pompázatos estélyi ruháig, a jómozgásu próbakisasszonyok felvonultatnak mindent. Szinte filmszerűen peregnek le egy divatrevü változatos tarkaságai. A hölgyek természetesen reggeltől estig elnéznék ezt a divatbemutatót, a szép ruhák kedvéért, a hölgyek kíséretében levő urak pedig ugyancsak nem unatkozhatnak, de nem annyira a ruhák, mint azok viselői miatt. Itt az első emeleten kaphat a vevő uj ruhájához uj kalapot is, kecses, szép női kalapot, semmivel sem rosszabbat, mint a belvárosban. A kaleidoszkóp egyre forog, a színek egyre változnak, órák kellenének, ha alaposan végig akarnánk mindent nézni és oldalak, ha mindent le akarnánk írni. Itt az első emeleten, amint végigmegyünk, látjuk, hogy a Corvin áruháznak a szűcs- és szőrmeáruk miatt sem kell szégyenkeznie, a női fehérnemű osztályon pedig a habselyem kombinétől az egyszerű vászoningig, minden rendű és rangú igényre meg lehet találni a kielégítést.
Ha pedig a mamát és a papát már felöltöztettük, nem kell aggódni a gyermek miatt sem, mert az áruház első emeletén, a gyermekruha-osztályon, ott találunk mindent, ami kell a kicsinyeknek, karon- ülő apróság csöppnyi ruhájától egészen a bakfis nagyobbigényü toilettjéig. A női vásárlók bizonyára szívesen állanak meg a kézimunka-osztályon, ahol a lakás díszítésére alkalmas kézimunkák legfinomabb és legmodernebb változatait találjuk meg. A Corvin áruháznak talán éppen ez volt Budapesten a fő hóditó ereje, hogy ellentétben a régi áruházi szisztémával, itt nem divatjamúlt olcsóságokkal akarják a vevőt boldogítani, hanem olyan újdonságokkal, amelyeknek sokszor első bevezetője a Blaha Lujza-téri népszerű áruház. Ki győzné felsorolni az első emelet diszmű-osztályának száz és száz csinos apróságát: csillogó csatok, kedvelt gyöngyök, megdöbbentően hű és ízléses ékszer- utánzatok. A bőrdíszműáruk osztályán a meglepően olcsó Vulkán fieber koffertől a legdíszesebb úti nesszeszerig, megtalálunk minden igényre való kielégítést.

MÁSODIK EMELET

Nincs elég időnk, hogy tovább időzzünk az első emelet áruosztályán, még sok van hátra, sietnünk kell, a második emeleten találjuk az áruház legmodernebb osztályát, a szőnyegosztályt. Az osztály vezetője vonalakban és színekben függönyöket mutat, amilyeneket Budapesten sehol sem kapni. Marhaszőrből, újszerű, modern mintájú szőnyegek. Turnay velour és bouclée a legtökéletesebb gépszőnyegek, abszolút uj mintájú, festett szövetek és sok levegőjű, érdekes vonalú függönyök. Az uj német lakásművészet elmaradhatatlan kellékei, nálunk érthetetlen módon, teljesen elzárkóznak előle a szőnyegkereskedők s csak a Corvin áruházban kaphatók.
Közvetlenül a függöny- és szőnyeg- osztály mellett linoleum és viaszkos vászon kapható. Ha a szobákat berendeztük, hogy a konyhaberendezésért se kelljen a szomszédba menni. Itt látjuk a különböző takarókat, ezek között egy fajtát reklámárban, hihetetlenül olcsót. Nyáron a kirándulók, evezősök úgy vitték ezt a takarót, mint a cukrot, néhány ezer ment ki az áruházból két hónap alatt. Ezen az emeleten van a pengőosztály. Hamutálcák, vázák, csészék, tálak, üveg és porcellán dísztárgyak katonás rendben a polcokon. Minden darab egy pengő. Nehogy azonban valaki azt higyje, hogy itten régi jó áruházi szokás szerint kimustrált ócskaságokat árulnak. Az apróságok, ajándéktárgyak, háztartási cikkek, amiket itt egy pengőért árusítanak, csupa hasznos és csinos holmi, közöttük igen sok Zsolnay gyártmányú váza.
A pengőosztály mellett egy jól felszerelt cipőosztályt találunk, ahol olcsó, divatos és tartós cipőket próbál a segédek hadserege. Éppen, amikor arra megyünk, visszahoznak egy pár cipőt, látszik, hogy lábon volt, utcán jártak benne, de a vevő azt mondja, hogy kicsi, nem tudja viselni.
— Tessék kicserélni! — adja ki az utasítást a cipőosztály vezetője a mellette álló segédnek és már félre is dobja a cipőt, amit többé nem lehet eladni senkinek.
Látjuk a vevő arcán, hogy maga sem számított a kitaposott cipő kicserélésére. Az ilyen vevő másik tizet jelent, ez az áruház elve.

EBÉDIDŐ

Most belépünk az áruház egyik legnépszerűbb helyiségébe, a buffetbe. Hogy a közönség mindent megtaláljon és a vevőnek ne legyen szüksége arra, hogy vásárlását félbeszakítsa, menetjegyiroda és étkező helyiség is van a második emeleten. Benézünk a vendégi” konyhájába, mindenütt ragyogó tisztaság és a tűzhelyeken üstöknek is beillő fazekakban ínycsiklandozó ételek.
— Hétszáz ember étkezik itt naponta. — mondja az étkező vezetője.
Megmutatja a menü-kártyát, amelyet egy hétre előre állapítanak meg, nagyszerű, ötletes változatosságban. Úgy vannak csoportosítva az ételek egy hétre, hogy itt szó sem lehet arról, hogy valaki előtte való napról megmaradt ételt kapjon. Megmutatják nekünk a nagy jégszekrényt is, hogy bebizonyítsák, milyen gonddal vezetik az áruház büfféjét. A nagy jégszekrényben csak az aznapi gyümölcsök vannak, semmi egyéb, mert elv az, hogy készletet nem tartanak és a reggel vásárolt árut még ugyanaz nap eladják. Max Lewin, az áruház agilis és mindenre ügyelő ügyvezető alelnöke mindennap lejön az ebédidő kezdete előtt és végig kóstolja az ételeket. Ilyen vezetés mellett nem kell csodálkozni azon, hogy hétszáz személyre főznek ebédet. Ez Budapest legnagyobb étkező üzeme.

HARMADIK EMELET

Felmegyünk a harmadik emeletre, ahol most ismét bejutunk az áruház kulisszái mögé. Itt vannak a műhelyek. Itt dolgoznak a szűcsök, kalaposok, női divat szabászat. A női konfekciós osztályon a direktrisz éppen egy uj estélyi ruhát kreál az egyik manequinen, a női kalaposztályon ezer számra készülnek az ízléses női kalapok. Érdekes, hogy minden műhely mellett ott van a kalkulációs osztály, amely minden árura megmondja, hogy mibe kerül és amikor egy kalap tiz kézen keresztül készen eljut a direktriszig, a kalkulációs könyvből kiderül, hogy mibe kerül az áruháznak. A kalkulációs könyvbe pontosan felírják a legapróbb szalag, a legkisebb toll értékét, amelyet a kalap készítéséhez felhasználnak és igy számozva kerül az áru a kalkulációs főosztályba, ahol az áru beszerzési árából, a munkadijakból kiszámítják az eladási árakat. Ebben az osztályban polcokon, asztalokon a világ mindenféle áruját ott találjuk. Amikor véglegesen megállapítják az áru eladási árát, ellátják kis árjelző lappal. Az árjelző lapot egy elmés gép segítségével erősitik az árura. A gép az árjelző lapocskára ráírja az áru árát és a dátumot, hogy mikor került forgalomba.
Max Lewin, az áruház ügyvezető alelnöke minden árukalkulációt személyesen ellenőriz, néhány filléres árdifferencia fölött valóságos haditanácsot tart. Ha számokat akarnánk felsorolni, megdöbbentően érdekes adatokkal szolgálhatnánk a Corvin áruház életéből. Kóstolóul csak ennyit: Az áruháznak 1500 szállítója van, havonta közel 100.000 pengő vámot fizet a külföldről behozott áruk után. Havonta átlag tizenkét vagon áru érkezik külföldről, mig a magyar iparosok közel a dupláját, huszonnégy vagon árut szállítanak hónaponként. Hogy a forgalomról némi képet kapjunk, talán nem lesz érdektelen, hogyha eláruljuk, hogy a második emeleti pengő osztályon havonta átlag 80.000 darab talál vevőre.
Az itteni leírás és ezek a számok némi útbaigazítást adnak és talán magyarázatot is arra, hogy miért lett a Corvin áruház rövid három év alatt a magyar vevőközönségnek legnépszerűbb bevásárlási forrása.

Előfizetés a magazinra Médiaajánló Feliratkozás

Szóljon hozzá

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .