Blog

DIVAT ÉS GAZDASÁG a ruházati szakmák marketing lapjában

Megjelent: Ruházati munkás, 1981/1 (arcanum.hu)

Új lapot kaptak a ruházati szakmában dolgozók: a „Ruhaipar„című lap jogutódjaként megjelent a Magyar Divat Intézet lapja, a „Divat és gazdaság”. A kéthavonta megjelenő szaklap, amint erre címe is utal, mindenekelőtt a divat és a gazdaság összefüggéseivel foglalkozik. Rendszeres tájékoztatást ad a nemzetközi és a hazai gazdasági, piaci viszonyokról, a várható tendenciákról, elősegíti a belföldi ellátás javítását, az exportképesség fokozását, szakmailag orientálja a ruházati iparágakban és a forgalmazásban dolgozókat, valamint módszerbeli segítséget nyújt az öltözködési szakágazatoknak a VI. ötéves terv időszakában még nagyobb fontossággal bíró piaci munkájához. Nem lehet kétséges ugyanis, hogy a következő esztendőkben — mintegy hatékonysági tényezőként — minden öltözködési szakágazatban előtérbe kerül a divat, hiszen a beruházások és az anyagi-műszaki források korlátozott volta szükségessé teszi a szellemi tartalékoknak az eddiginél jobb kihasználását. Fokozott szerepet kap a divatkövetés meggyorsítása, mert a hazai fogyasztóknál a termék újdonság jellegéből eredő többletértéket, az exportpiacokon pedig többlet árbevételt eredményezhet és együtt járhat a belföldi ellátás szélesebb értelemben vett minőségi változásával, javulásával.

A „Divat és gazdaság” régi hiányt pótol: az öltözködési szakágazatok első, marketing szemléletű szakmai fóruma lesz, elősegítve a ruházati szakma termelő és értékesítő vállalatainak, szövetkezeteinek jobb együttműködését. Következésképpen egyforma haszonnal forgathatják majd mind a ruházati alágazatokban, mind a ruházati kereskedelemben dolgozók.

Ezt mondja a „Divat és gazdaság”-ról Vas Sándor, a Magyar Divat Intézet igazgatója:

  • „ A lap elsőrendű célja, hogy a ruházati iparban felmerülő kereskedelmi, gazdasági, piaci problémák megoldását segítse a tömegtájékoztatás eszközével, de az együttműködésre való késztetéssel is, mert ez elengedhetetlen a ruházati ipar egységes fellépéséhez, a hazai és külföldi piaci sikerek eléréséhez. E fontos feladatok megoldásának könnyítése céljából olyan szakembereket kértünk fel a szerkesztő bizottság munkájában való részvételre, akik általában egy-egy úgynevezett branch, vagy funkcionális terület képviselői és képesek segítséget nyújtani az alapvető tartalmi kérdések kialakításához, az időszerű témák felismeréséhez, a közreműködő szakemberek kiválasztásához, valamint a szakmai körök gyors tájékoztatásához szükséges, folyamatos információszolgáltatáshoz. Lapunk három fő témaköre 1981-ben: a ruházati szakma divatinformációs rendszerének időszerű kérdései; a ruházati ipar és kereskedelmi vállalatok tevékenységét érintő kérdések, események, hazai és külföldi vonatkozású műszaki, gazdasági, piaci és divatinformációk, valamint események.

Lássuk ezek után a szerkesztő bizottsági tagok véleményét a lapról.

Manheim Lászlóné, a Minőségi Cipőgyár vezérigazgatója:

  • A „Divat és gazdaság” tervezett programja hiánycikk a piacon, megvalósítása azonban kemény munka lesz. Mégis szükség van rá, mert az új típusú piaci munkához gyorsabb és jobb információszolgáltatásra van szükség. A cipőipar mindennapi problémáinak megoldásában nagy segítséget jelent a piaci információk rendszeres közreadása.

Kézdi Károlyné, a Belkereskedelmi Minisztérium osztályvezetője:

  • Fontos, hogy a lap fokozott mértékben foglalkozzék a mindennapi élet eseményeivel, gondjaival, adjon rendszeres tájékoztatást a kereskedelmi forgalomról, az export-import struktúra alakulásáról és közöljön prognózisokat a várható piaci helyzetről. Meggyőződésem, hogy a marketing szaklap a kereskedelemben dolgozók körében is érdeklődésre számíthat, hiszen eddig — az MDI időszakos anyagait kivéve — hazai kiadványok nem foglalkoztak a ruházati szakma kül- és belpiaci lehetőségeivel, a termelők és forgalmazók kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésével.

Vályi Sándor, a HUNGAROTEX igazgatóhelyettese:

  • Magam is úgy vélem, hogy hatékonyan segítheti a lap a termelő és értékesítő vállalatok piaci munkáját. Eddig hiányzott a külkereskedelmi tevékenységről szóló előremutató tájékoztatás, pl. divattapasztalatok, üzleti kezdeményezések közlése. Véleményem szerint lehetőséget kell teremteni a külkereskedelmi tevékenység reális értékelésére is, mert ezen a téren igen sok megalapozatlan cikk jelent meg más lapokban.

Dr. Simó László, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsának főosztályvezetője:

  • Meggyőződésem, hogy az új szaklap részben hiányt pótol, másrészt mind a termelő, mind a kereskedelmi, forgalmazási szférában nagy segítségére lehet a szakmában érdekelteknek.

Szentpály Tibor, a Pamuttextilművek kereskedelmi igazgatója:

  • Az új lapot sikeresnek, a szakmai kör számára érdekesnek tartom.

A Divat és Gazdaságról kialakult pozitív vélemények az igen szerény külsőben megjelenő tartalmi gazdagságnak, témaválasztéknak szólnak. A most megjelent szám „Üzletről üzletre” rovatában a ruházati választék divatosságát vizsgálja a szerkesztőség. Tomor János, a Hungarotex vezérigazgató-helyettese a magyar textil-konfekció és kötszövőipari termékek exportjával kapcsolatos legfontosabb feladatokat értékeli. A Hajdúsági Ruhaipari Gazdasági Társaság feladatairól, céljairól Lamos József, a Debreceni Minőségi Szabóipari Szövetkezet elnöke nyilatkozik. A divatpropaganda gazdaságnövelő szerepéről, a központi üzletkötési tárgyalásokról, az öltözködéskultúra és a divat kialakulásáról szólnak a lap további cikkei. Arról, hogy miként valósulnak meg a Zalaegerszegi Ruhagyárban a szakma trendjei, Brád András adott képes, szöveges beszámolói.

  • A február végén megjelenő lapszám is változatos tartalommal kerül az olvasók kezébe — mondja Vas Sándor, aki egyben a Divat és Gazdaság felelős szerkesztője. — Rajzos összeállítást közlünk az 1981. őszi—téli trendről, beszámolunk a szocialista országok divat-együttműködéséről a KGST-ben, felvázoljuk a ruházati ipar feladatait a VI. ötéves terv időszakában, értékeljük a múlt év végi női ruházati kiskereskedelmi forgalmat és ismét megszólaltatunk egy gyári tervezőt arról, hogy mit tud megvalósítani saját területén a szakma trendjéből. Ezúttal Deés Enikő, a Május 1. Ruhagyár vezető tervezője ad e témáról beszámolót. Főbb cikkeink mellett számos kisebb információval igyekszünk segíteni szakember olvasótáborunk tájékozottságát.

A Divat és Gazdaság szerkesztősége szeretné, ha a lap a legszélesebb szakmai körökig eljutna, ezért különféle akciókat és előfizetésgyűjtő kampányokat szervez. Tervezik, hogy levéllel és mintapéldánnyal keresik meg az érdekelt ruházati ipari és kereskedelmi vállalatok, valamint szövetkezetek vezetőit, tájékoztatást adva arról, hogy milyen módon rendelhető és vásárolható meg a lap. Mi azzal kívánjuk segíteni a ruházati szakmák első marketing szaklapjának terjesztését, hogy közreadjuk:
előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Postacím: Budapest V., József nádor tér 1. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 251—96 162 pénzforgalmi jelzőszámon. Egyes példányai korlátozott számban megvásárolhatók a József körút 29. számban levő közönségszolgálati helyiségben.

Harsányi Márta

Előfizetés a magazinra Médiaajánló Feliratkozás

 

 

Szóljon hozzá

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .