Business Egyéb

TMTE KONFERENCIA, KÖZGYŰLÉS, KITÜNTETÉSEK

2018.május 17-én egésznapos rendezvényre invitálta tagjait a TMTE (Textilipari Műszaki És Tudományos Egyesület). Délelőtt a Szakmai utánpótlás és képzés – honnan és hogyan? konferencia előadásait hallgathatták meg az érdeklődők, ezután került sor a 70 éves TMTE jubileumi ünnepségére, a kitüntetések kiosztására és a TMTE XLIX. Tisztújító Küldöttközgyűlésére a GOLDBERGER Textilipari Gyűjtemény székházában Óbudán.

Deme Gabriella, TEXAPP projekt munkatárs előadásából megismerhettük a TEXAPP  projekt és a vállalati képzéseket támogató rendszert, a lehetőségeket és a kihívásokat. Tari Annamária, pszichoanalitikus Digitális generációk a munkában. Motivációs lehetőségek c. előadását minden résztvevő érdeklődéssel hallgatta, hiszen mindannyian érintettek vagyunk a generációs különbségekből adódód kihívásokban. Hatos Istvánné, Szakképzési Bizottsági Elnök (Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) a Vállalati utánpótlásképzés jelenéről és jövőjéről tartott előadásában részletesen elemezte a nehézségeket és a lehetőségeket. Új álláskeresési lehetőségeket vázolt fel Kelkó Tamás, szervezetfejlesztő, a régi módon megfogalmazott munkaerőkeresés ma már kevésbé hatásos, az új generáció eléréséhez és megszólításához új módszerekre van szükség.   
A tartalmas előadások után adták át a kitüntetéseket:

SZELLEMI ÖRÖKSÉGÜNK KITÜNTETÉST KAPTAK  

Bandi István 
Dolgozott a Hugarotexben, a Kőszegi Posztó- és Nemezgyárban. 1959-től a győri Rejtő Sándor Textilipari Technikumban tanított szakmai tárgyakat. 1963-tól az iskola igazgatóhelyettese, 1971-től 1994-ig igazgatója volt. Több szakkönyvet írt, részt vett a szakmai tantervek összeállításában, módosításában. Hosszú éveken keresztül volt a TMTE győri csoportjának titkára. Számos kitüntetésben részesült, Kiváló pedagógus kitüntetéssel, a Munkaérdemrend bronz fokozatával, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel ismerték el munkásságát.

Báder Miklósné (Fehér Veronika)   
1970 óta Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet tagja, az elnöki feladatokat 1975-től látja el. Számos területen végzett és végez társadalmi tevékenységet. Odaadó munkájáért és önzetlen tevékenységeiért számos elismerésben részesült, pl. 1998-ban Pro Urbe Heves kitüntetést kapott. 2017-ben Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésével jutalmazták munkásságát. A TMTE-vel régóta aktívan együttműködik.

 Domschitz József 
A Mosonmagyaróvári Kötöttárugyár körkötő üzemében kezdett dolgozni, mint segédmester, majd mester, művezető, később üzemvezető helyettesi munkakörben. Rövid ideig a Graboplast Fejlesztési Igazgatóságának kutatási osztályán dolgozott, ahol textil műbőrhordozók fejlesztése volt a feladata. Szakmai tevékenységének legfontosabb állomása a Gardénia Csipkefüggönygyár gyártmányfejlesztési és technológiai osztályán eltöltött vezetői időszak volt. A TMTE-nek 1976 óta tagja, a Kötő szakosztályban fejtett ki aktív tevékenységet.

Hatos Istvánné   
Hatos Istvánné 1967-ben varrónőként kezdett dolgozni az akkori Békéscsabai Ruhagyár orosházi üzemében, majd művezető, később üzemvezető lett. A privatizáció során megalakult UNICON Rt. (később Zrt.) elnök-vezérigazgatójaként dolgozott tovább. Munkássága során nagyon nagy jelentőséget tulajdonított a képzésnek, a szakképzésnek. Aktívan közreműködött különböző szakmai szervezetek munkájában, így a TMTE-ben, a Magyar Könnyűipari Szövetségben, a VOSZ keretein belül, továbbá Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában.

Jancsecz Ferencné     
A Fővárosi Ruhaipari Vállalatnál dolgozott, gazdasági igazgatóhelyettesi munkakörben, 1992-től a Felina Hungária Kft. ügyvezetője lett. A Felina első kihelyezett üzemét Szeghalmon indították, ennek vezetésével őt bízták meg. A fejlesztések eredményeként működő svájci-magyar hazai vegyesvállalat lett a teljes cég termelésirányítási központja, és a központi raktár is Szeghalmon jött létre.  2008-ban, nyugdíjba vonulása alkalmából, Szeghalom Város Önkormányzata Pro Urbe kitüntetésben részesítette. A TMTE-ben aktívan tevékenykedett, több évig tagja volt az Ellenőrző bizottságnak.

Marton Józsefné (Sümegi Margit)      
Főiskolai tanulmányai befejeztével a Győri Kötöttkesztyűgyárban kezdett dolgozni. Ezután a Gardénia Függönygyárban folytatta pályáját. 1987-től a Rejtő Sándor Textilipari Iskolában tanított kötéstechnológiát, kötéstant és anyagismeretet. A textiles képzés megszüntetése után visszament a kesztyűgyárba (ami Glovita Kötöttkesztyűgyár lett új névvel). Jelenleg a műszaki terület irányításával foglalkozik. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamarában az Ipari Tagozatban ő képviseli a textil szakmát. Munkába lépése óta tagja a TMTE-nek.

Némethné dr. Erdődi Katalin 
Szakmai, oktató-kutató tevékenységét 1972-ben az akkor induló Könnyűipari Műszaki Főiskola Textiltechnológiai Tanszékén kezdte, 1987-től főiskolai docensként, 2010-től egyetemi docensként dolgozott a közben Óbudai Egyetemmé alakult intézményben. Pályafutásában 1996-tól előtérbe kerül a minőségügy oktatása. A TMTE munkájába 1972-ben kapcsolódott be. A Kötő szakosztályban tevékenykedett, mint vezetőségi tag, majd 2014-től a Minőségügyi Törzsasztal vezetője. Az IN-TECH-ED (Innovation, Technik-Education) nemzetközi textilipari konferencia ötlete és öt alkalommal való megvalósítása a TMTE-vel való kooperációban a nevéhez fűződik.

Dr. Szalai Lajosné (Kohl Éva)  
Az Óbudai Nyomó és Kikészítőgyár rajztermében helyezkedett el, majd a gyári laboratóriumba került. A Budapesti Műszaki Egyetemen akkor induló esti textilvegyész tagozaton folytatott vegyészmérnöki tanulmányokat. Később a Hungarotex Külkereskedelmi Vállalat kollekcióit gyártó kisüzembe, az újpesti Textilmintagyártóba került, ahol 1956-ig tevékenykedett. A Könnyűipari Tervező Irodában folytatta munkáját, jóval később a Goldberger-gyár műszaki és gazdasági tanácsadója lett. Az ott eltöltött több mint tíz eredményes év alatt a TMTE Textilvegyész és kolorista szakosztálya titkáraként is tevékenykedett.

Tóth István  
Tóth István textilipar iránti elköteleződése családi indíttatású, édesapja a nagy tiszteletben álló néhai Tóth Béla Kossuth-díjas, aki nemzetközileg is kiváló fonó szakemberként, a TMTE alapító tagjaként ismert. István fiának fő szakmai területe a Textilfestőgyárban a textilnyomás technikai korszerűsítése volt. Sikeres nyomóüzem-vezetői tevékenységét követően a gyár nyomószerszám-készítő osztályát vezette. Számos ismeretfelújító- és továbbképző szakmai jegyzet készítésében vett részt. A TMTE-nek munkába lépésétől tagja volt.

Dr. Varró Tamás  
Előszőr a Hajtóművek és Festőberendezések Gyárában dolgozott, 1989-től a TOP SERVICE Hungária Kft. ügyvezetője. Ez a cég számos MISTER MINIT üzletet működtet a lakossági szolgáltatás területén. 1994-től ügyvezető igazgatói feladatokat lát el a TOP CLEAN Hungária Kft.-ben, amely jelenleg országosan mintegy 60 textiltisztító üzletet üzemeltet. A TMTE-vel régóta szoros kapcsolatot ápol. Az egyesület felnőttképző intézménye szervezésében folyó OKJ-s textiltisztító képzéshez több éve előadókat és tanműhelyt biztosít.

 Zoles József     
A Rákospalotai Kötöttárugyárban kezdte pályafutását, 1963-tól a Budapesti Finomkötöttárugyárban dolgozott, ahol 1970-1983 között műszaki igazgató volt. 1983-tól 1985-ig a Budapest Kötőipari Szövetkezet, 1985-től az Elektra Kötőipari Szövetkezet főmérnöke, végül a Hudvágner Kötöde üzemmérnökeként dolgozott. A Könnyűipari Műszaki Főiskolán, ill. az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari Karán egyetemi docensként végzett oktató tevékenységet. Számos tanulmányt, szakkönyvet és szakcikket írt és lektorált. A TMTE keretében sok éven át aktív résztvevője volt a Kötő szakosztály vezetőségének.

Zöld Kálmán  
Dolgozott Gyomán a Háziipari Szövetkezetnél, emellett részt vett a szakképzésben, majd a Halasi Kötöttárugyár gyártmányfejlesztési osztályvezetője, majd 1987-ig főmérnöke, később műszaki-termelési igazgatóhelyettese volt. 1987-ben a Glovita Győri Kötöttkesztyűgyárban műszaki titkári teendőket látott el, a fejlesztéseket menedzselte. 1990-ben megalapította a Textil 2000 Kereskedelmi és Vállalkozásfejlesztési Kft.-t. A TMTE-nek 1977 óta volt tagja, a Műszaki Textil Műhelynek vezetőségi tagjaként, 2014-től társelnökeként végzett sokoldalú szervező munkát. 2006 óta az intéző bizottság tagjaként is részt vett a TMTE vezetésében.

TEXTILIPAR FEJLESZTÉSÉÉRT ÉREM

Dr. Borsa Judit  
Több mint négy évtizede a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen oktat egyetemi tanárként a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon. 2011-től Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetének egyetemi tanára, a Doktori Iskola vezetője.  1991-től az MTA Természetes Polimerek Munkabizottsága tagja. 1974-től tagja TMTE-nek, a Textilvegyész és kolorista szakosztályban tevékenykedik és a Magyar Textiltechnika szerkesztőbizottságának tagja.

 Dr. Császi Ferenc  
Okleveles gépészmérnök, műszaki doktor, a műszaki tudomány kandidátusa. 1975-től 1994-ig a Műszaki Egyetem oktatója a Textiltechnológia és Könnyűipari Tanszéken, azóta napjainkig államvizsga bizottsági tag. 1991 óta elsősorban a textiliparhoz kapcsolódó vállalatok tulajdonosa, ügyvezető igazgatója volt (Pharmatextil Kft., Uniontex Kft., Szalag- és Zsinórgyár Rt.) Jelenleg az Albertfalvi Cérnázó egyik tulajdonosa. Az MTA Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság tagja. A TMTE aktív tagja 1974 óta, 1998-2006-ig a TMTE elnöke, azóta az IB tagja. A MTESZ alelnöke 2006 óta.

Jancsecz Ferenczné   
1992-től 2008-ig volt a Felina Hungária Kft. ügyvezetője. A szeghalmi üzem az élenjáró termelési struktúra mellett korszerű logisztikai rendszert és komoly számítástechnikai hátteret fejlesztett ki vezetésével. 2008-ban, nyugdíjba vonulása alkalmából, Szeghalom Város Önkormányzata a gazdasági fejlesztésben és a foglalkoztatás terén elért 30 éves eredményes munkásságának elismeréseként Pro Urbe kitüntetésben részesítette. A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület tagjaként számos rendezvény szervezésében vett részt, konferenciákon előadóként többször közreműködött. Több évig a TMTE Ellenőrző bizottságának aktív tagja volt.

Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia  
műszaki doktor, okl. textilmérnök. Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezet Mérnöki Karán egyetemi docens, tudományos intézetigazgató helyettes, a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának vezetője volt. Jelenleg az Innovatext Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Könnyűipari Szövetség elnöke. 2002-től IB tag volt, majd a TMTE alelnöke lett.

Korompay Gábor  
Textilmérnök, az Albertfalvi Cérnázó Kft ügyvezető igazgatója. 2014 januártól 2018 márciusig a Textil- és Ruhaipari Európai Technológiai Platform irányító testületének tagja.   

Marton Józsefné   
Főiskolai tanulmányai befejeztével a Győri Kötöttkesztyű-gyárban kezdett dolgozni, majd a Gardénia Függönygyárban tevékenykedett. 1987-től a Rejtő Sándor Textilipari Iskolában oktatott, az iskola megszűnéséig tanította a kötéstechnológiát, kötéstant és anyagismeretet. Az időközben Glovita Kötöttkesztyű-gyár nevet felvevő üzembe visszatért, jelenleg ott vezető. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipari Kamara Ipari Tagozatában ő képviseli a textil szakmát. Munkába lépése óta aktív tagja a TMTE-nek.

Dr. Medgyessy Ildikó   
Okl. közgazdász, 1993-tól az igényes export piacokra magas minőségű női felsőruházatot előállító Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatója. 1994 óta a TMTE tagja, 2002-2006 között, majd 2010-től IB tag. 2012-től a BKIK Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztály elnökeként a BKIK-TMTE együttműködés és a határ menti szakmai kapcsolatok szervezője, és közös programok megvalósításának aktív résztvevője más szakmai szervezetekben is. A VOSZ 2003-ban és 2013-ban Év Vállalkozója díjjal tűntette ki.  

Szabó Imréné   
A Senior Váci Kötöttárugyár varroda vezetője volt, majd az üzem kazári telephelyének ügyvezetője lett. 2000-ben megalapította Kazáron az Axamo Ruházati Kft.-t, ennek cégvezetője. A felnőtt szakmunkásképzésben jelentősen kivette részét. Több civil szervezetnek alapítója és tagja. 1968 óta TMTE tag, számos rendezvényen, konferencián tartott értékes előadásokat.

KIVÁLÓ EGYESÜLETI MUNKÁÉRT

Barna Judit 
A Vörös Október Férfiruhagyárban kezdett dolgozni, majd a Könnyűipari Szövetkezetek Szövetségének főmunkatársa volt. Ezt követően a Magyar Divat Intézetnél, majd többek között a Divatmarketing folyóiratnál, ill. a Trend Divatkereskedelmi szaklapnál tevékenykedett. A szakoktatásban aktívan részt vesz, szakértő. 2003-tól TMTE tag, a ruhaipari rendezvények aktív szervezője. A Magyar Textiltechnika szerkesztőbizottságának tagja.

Király Valéria  
Jelenleg a mosodai és vegytisztító ágazatot összefogó Textiltisztító Egyesülés (TTE) igazgatója. A TTE és a TMTE szakmai együttműködésének aktív szervezője és továbbfejlesztője. 1996 óta a TMTE tagja, 2006 óta IB tag.

Mayer Valéria  
külkereskedelmi üzemgazdász. Korábban a Május 1.Ruhagyár – külkereskedelmi üzletkötője, a Portofino Kft (Május 1. Ruhagyár privatizációjával) bőr és textilruházati konfekció kereskedelmi igazgatója, a cég 200 fős szolnoki ruhaüzemének igazgatója. 2007-től a Kézmű Nonprofit Kft Jeannette Ruházati Gyáregység igazgatója. Jelenleg saját vállalkozásban ruházati termékek magyarországi termeltetésével foglalkozik külföldi megrendelők részére. A TMTE alelnöke.

Dr. Szoboszlai István Attila    
okl. közgazdász, közgazdasági doktor, a Simol Tanácsadó Kft. ügyvezetője. 1970-2000 között a textiliparban töltött be vezető beosztásokat (Finomposztó Vállalat, Újpesti Cérnagyár, Hun-Garn és Levi-King Kft.). Évekig a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága, illetve a Divatklaszter elnöke. A TMTE-nek 1970 óta tagja, korábbi funkciói: Textilgazdaság szerkesztőbizottsági tag, Ipargazdasági szakosztály titkár, IB és EB tag.

Az egyesület alapító tagjai közül – az egyetlen köztünk levő, 98. életévét betöltött, ma is aktív – dr. Rusznák István emeritusz professzor is megjelent, aki röviden beszámolt életútjáról, sokoldalú tevékenységéről.

Délután a TMTE jubileumi ünnepség és a kitüntetések átadása után tartották meg a Tisztújító Küldöttközgyűlést, ahol ismét dr. Pataki Pált választották meg elnöknek. 

(DM)

Előfizetés a magazinra Médiaajánló  Feliratkozás