Business

TMTE kitüntetések – 2019.

Nagy érdeklődés kísérte a textil-, ruha-, bőr-, és cipőipari szakemberek számára meghirdetett Könnyűipari Szakmai Napot 2019. május 9-én az Óbudai Egyetemen. Az előadásokat követően az Egyesület elnöke, Dr. Pataki Pál adta át az elismeréseket:

Kitüntetések, elismerések 

Textilipar Fejlesztéséért

Jancsecz Zsolt: Közgazdász, húsz éven át a funkciós női fehérneműt gyártó Felina csoport leányvállalataként működő Felina Hungaria Kft-nél dolgozott. Először logisztikai, ill. termelési területen végezte munkáját, majd 2008-tól ügyvezetőként irányította az 500 főt foglalkoztató termelési központot. Jogi tagvállalati vezetőként éveken át segítette Egyesületünk munkáját, mind a ruhaipari, szakmai programok szervezését (Szabászati Fórum Klub, Felina üzemlátogatások), mind pedig felnőttképzési tevékenységünket (Hatékonyság növelő képzések). 2018-tól a TMTE IB-nek is tagja volt.

Szabó Rudolf: A technikusi képesítés megszerzése után a BME Gépészmérnöki Karának textiltechnológia szakán okleveles gépészmérnökként végzett, majd gépszerkesztő szakmérnöki képesítést ért el. 1974-től a Könnyűipari Műszaki Főiskola Textiltechnológiai tanszékén főleg szövéstechnológiát oktatott. A jogutód Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Karán különböző tárgyak előadója volt. Több éven át óraadóként tevékenykedett a BME-n és az Iparművészeti Egyetemen. 2009-től a Zoltek Zrt.-nél a textil fejlesztés-kutatás területén dolgozott. Több szakkönyvet, jegyzetet írt, rendszeresen publikál. A TMTE-nek 1972-től tagja, részt vesz az MT Szerkesztő Bizottságában.

Szalay László: 1977-ben diplomázott a BME Gépészmérnöki Karán okleveles gépészmérnökként. A Textilipari Kutató Intézetben kezdett dolgozni és ennek az intézménynek a jogutódjánál, az INNOVATEXT Zrt.-nél tevékenykedik jelenleg is. Nemzetközileg elismert anyagvizsgálati- és tanúsítási szaktekintély. A TMTE aktív tagja, a Fiatalok bizottságában és az Anyagvizsgáló és Minőségszabályozó Szakosztályban vezetőségi tag volt. Az egyesület szaktanfolyamain rendszeres előadó, szakcikkek szerzője. Részt vesz az MT Szerkesztő Bizottságában.1987-ben a TMTE Lehr Ferenc ifjúsági díjjal tüntette ki.

Kiváló Egyesületi Munkáért

Benczik Judit: Ruhaipari szakos mérnöktanár, pedagógia szakos bölcsész és tanár, felnőttoktatási szakértő. A Modell Divatiskolában tanított, ill. az intézmény igazgató-helyettese volt. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézet Textiltervező Tanszékén az öltözékkivitelező műhely vezetője, ruhaipari oktató. Óraadóként a BME GTK Műszaki pedagógia tanszékén a Könnyűipari mérnöktanárképzés szakmódszertan oktatója. 2006 óta a TMTE IB tagja, 2008 óta az egyesület felnőttképzési vezetője.

Galambos Attila: Textiltechnikusként a Kaposvári Textilművekben kezdett dolgozni, majd a Pamutfonóipari Vállalat központjában tevékenykedett, miközben okleveles gépészmérnöki diplomát szerzett. Ezután a Könnyűipari Minisztériumban, majd az Ipari Minisztériumban főtanácsosként végezte munkáját. A TMTE-nek 1954-től tagja, a Pamutfonó szakosztály vezetőségi tagja, 1977-től titkára volt hosszú évekig. Szakmai és ipargazdasági témájú tanulmányait több konferencián ismertette, számos szakcikket írt. Az egyesület Etikai Bizottságának elnöke, részt vesz az MT Szerkesztő Bizottságában. 1983-ban Kiváló Egyesületi Munkáért kitüntetésben részesült.

Dr. Való Gábor: 1975-ben a BME-n szerzett gépészmérnöki oklevelet, első munkahelye az egyetem Textiltechnológia tanszéke volt. Ezután az MSV Váci Bélésszövőgyárában, ill. az MSV központjában különböző vezetői beosztásokban folytatta munkáját. A Maya Fashion Kft.-nél informatikai vezető volt, majd a Szalag- és Zsinórgyár Rt. az igazgató-helyettesi, később vezérigazgatói teendőit látta el. Ezután az Otto Kuehnen Mérnökiroda munkatársa lett. 1977 óta tagja a TMTE-nek, IB tag, a Műszaki textil műhely vezetőségi tagja majd elnöke. 1996-ban a Textilipar Fejlesztéséért díjjal tüntették ki.                            K.Cs.

TMTE Szellemi örökség albumban újonnan megörökítettek

A TMTE szakmai bizottságához beérkezett javaslat alapján az Egyesület elnöke, Dr. Pataki Pál ismertette a Szellemi Örökség Albumba újonnan bekerülők rövid szakmai életútját. A szakma nagyrabecsülése jeléül a több, mint 10 éve létrehozott Szellemi Örökség Emlékalbumba egy, az életutakat bemutató, rövid ismertető került a kiválasztott szakemberekről. Nagyon megörültem, amikor kiderült, hogy Bajczár Éva, aki  hosszú éveken át kolleganőm volt a Magyar Divat Intézetben, szintén a kitüntettek között van. És nem tagadom,  nagyon örültem, hogy én is bekerülök az albumba! Köszönöm!

Bajczár Éva: A Magyar Iparművészeti Főiskolán textiltervező művészként diplomázott, a Magyar Divat Intézetben (MDI) dolgozott. 1985-től az INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottságban is tevékenykedik, amelyben 2004-től a Bajczár Trend & Design Bt. képviseli Magyarországot.

Brucker Antal: Mindvégig az újpesti Magyar Pamutiparban dolgozott különböző beosztásokban. Fő szakterülete a pamutfonás volt, a fonó gyáregység vezetőjeként tevékenykedett több évig, majd a gyár főmérnöke volt.

dr. Csaba Anna-Mária: 1979-ben a Magyar Divat Intézetnél (MDI) helyezkedett el. Az MDI kiadványaiban (Divattükör, Divatbarométer, Divatmarketing) és különböző szakfolyóiratokban rendszeresen publikált szakmai cikkeket. A Lakástextil Stúdió vezetője volt, később az MDI igazgatóhelyettese lett. 2003-tól a saját alapítású DivatMédia Kft. a kiadója a DivatMarketing szaklapnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh László: A Pamutkikészítőgyárban laboratóriumi anyagvizsgáló, mosó-festöde műszakvezető, festékkonyha vezető, kolorista, majd főkolorista osztályvezető-helyettes beosztásban tevékenykedett. Az MSV Selyemkikészítő gyárban osztályvezetőként, majd ismét a Pamutkikészítőgyárban, ill. a Goldberger Textilnyomógyárban dolgozott technológiai csoportvezetőként.

Ivanovics Iván: Az egykori Fővárosi Patyolat Vállalatnál dolgozott, majd a Magyar Néphadsereg Textiltisztító és Javító Üzemében helyezkedett el. Az utóbbi jogutódjaként alapított Centrál Mosodák Zrt. elnök-vezérigazgatója volt 2002-ig. A TMTE tagjaként, a Textiltisztítás folyóirat szerkesztő bizottsági munkatársaként is tevékenykedett.

Tatár József: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen évtizedeken át tanított az Ipargazdaságtan Tanszéken. Értékes oktatói munkája mellett, a Könnyűipari Minisztérium osztályvezetőjeként, majd a BUDAPRINT Pamutnyomóipari Vállalat élén vezérigazgatói beosztásban aktív szerepet vállalt az ipar építésében és irányításában.

Gyovai Ágnes: Gépészmérnökként a Magyar Selyemipar Vállalat Duna Cérnázógyárában helyezkedett el. 1972-től a Könnyűipari Felsőfokú Technikumban – ami 1973-tól Könnyűipari Műszaki Főiskolaként működött – tevékenykedett, a Textiltechnológiai Tanszéken tanársegéd, adjunktus, majd mint docens oktatott 2005-ben történt nyugdíjazásáig.

Tombor Gábor: A Pamuttextilművek műszaki főosztályán szövőtechnológus, a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár kistarcsai gyárában műszaki osztályvezető, létesítményi főmérnök volt. Dolgozott a Woolstar Hazai Kft.-ben, a Bella Patrícia Női Finomharisnyanadrág Gyártó és Kereskedelmi Kft.-ben, a PEJA Export B.V.-nél, a DÁMA Kereskedőház Rt.-nél. 1998-tól a TÜV Rheinland Hungária VRF Kft.-nél tevékenykedik.

Vass Márta: 1961-től 1999-ig, nyugdíjazásáig a Pesterzsébeti Kötöttárugyárban majd jogutódjában, a Habselyem Kötöttárugyárban dolgozott. Varrodai szalagvezető volt, majd 1968-tól a gyártmánytechnológiai osztályt, főosztályt vezette.

Véber Zoltán: 1926-tól mindvégig az óbudai nyomó-kikészítő üzemben, a későbbi Pamutkikészítőgyárban dolgozott. Az üzemnek a háború előtt igazgatója, majd ezt követően 1963 évi nyugdíjazásáig főmérnöke volt. A magyar nyelvű, egyetemi színtű, textilkémia tárgyú szakirodalom egyik jelentős műve az általa írt „Festés és nyomás a textiliparban” c. jegyzet. Fő szakmai területe a textilnyomás volt, erről több jegyzetet, szakkönyvet készített.

Gratulálunk!

Előfizetés a magazinra Médiaajánló Feliratkozás