Blog

Húsvét 2020 + húsvéti hirdetések 1897, 1910

Kép: annca, Pixabay

Ebben a mindannyiunk számára rendkívüli helyzetben, 
a szokatlan körülmények ellenére  
áldott, szeretetteljes Húsvétot  
és jó egészséget, kitartást kívánunk ezzel     
a két Kakas Márton húsvéti megjelenéssel!

 

 

Kakas Márton, 1897. 
A legpirosabb tojás!  

                                       
A piros tojást tartják a legszebb húsvéti 
ajándéknak.   
Mi tudunk ennél még pirosabb ajándékot is. 
A Kakas Márton-t, a melytől rózsás hangulata   
lesz az embernek. A rózsás hangulat   
pedig pirosabb, mint a tojás. Mert a rózsa    
még akkor is piros, ha leesik, a tojás pedig    
sárga.   
A Kakas Márton nem törik össze, nem   
kel ki, nem    
romlik el, mert minden héten   
frissel cserélik ki.   
A legpirosabb tojás előfizetési ára:  
egész évre 4 frt,     
félévre 2 frt,   
negyedévre 1 frt,       
egyes számonkint 1o krajcár.

                                         Kakas Márton, 1910.   
                                                                                      A husveti tojás’ csődje.   

A húsvéti piros tojás.  
Elgurult nagy messze:  
Belátta, hogy szépségéből  
Nagyon sokat veszte.   
Lepipálta őt a híres,  
Jó Kotányi fűszer:  
E kiváló, nagyrabecsült   
Bájeledel, bűvszer.

A húsvéti piros tojás   
Titkon félre lépe,   
Mert a híres paprikának   
Pirosabb a képe.   
El sem kelt a piros tojás,  
Senki meg nem ette  
Minden élő csak Kotányi  
Paprikáját vette.

Raktárak:

Szegeden, Kárász-u. 5. Bu-  
dapesten, VI., Teréz-körút 
7.szám, belvárosi üzlet  
7. 
ker., Kecskeméti-utca   
7. szám

A Kakas Márton 1894 és 1914 között Budapesten kiadott, kéthetenként megjelenő illusztrált élclap, a Budapesti Hírlap melléklete volt. A folyóirat alapítója és első szerkesztője a Sipulusz álnéven alkotó Rákosi Viktor, előzménye a három hónapig Sipulusz Lapja címen kiadott humorisztikus lap volt. Később Szöllősi Zsigmond, majd Rákosi Endre vette át a lap szerkesztését. Melléklete a Kakas Marci volt.Szinte mindegyik korabeli élclap megteremtette a maga karaktereit, akiket az akkori magyar társadalom jellegzetes alakjairól mintáztak meg. Ezek a figurák hétről hétre visszatértek a lapok hasábjain, és elmondták véleményüket az éppen aktuális eseményekről.A Kakas Márton név eredetileg Jókai Mór írói álneve volt, amely alatt az 1860-as években a politikai közéletről írott szatirikus költeményeit és „leveleit” adta közre. A Kakas Márton név alatt megjelent írások igen nagy népszerűségre tettek szert, így válhatott a figura Sipulusz lapjának névadójává. Forrás: arcanum.hu