Business

70 éves a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

Az egyesület 70 éves jubileumi ünnepségére 2018. május 17-én került sor a Goldberger Textilipari Gyűjtemény termében. Az ünnepi megemlékezésről, a kitüntettetekről egy korábbi bejegyzésben írtunk (https://divatmarketing.com/tmte-szakmai-utanpotlas-es-kepzes-konferencia-kozgyules-es-kituntetesek/)

70 éves a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

Előzményként a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének 1945 évi megalakulása említhető, amely 1948. június 27-ig működött.     
Két nap múlva, 1948. június 29-én pedig 14 tudományos egyesület 9500 tagját tömörítve létrejött a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ).

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) 1948. szeptember 20-án tartotta alakuló kongresszusát, az MTESZ-hez csatlakozva. Budapesten először a terézvárosi, egykori Érsek (ma Pethő Sándor) utcában kezdte meg működését az egyesület, 1950 körül a belvárosi Reáltanoda utcába költözött. A tevékenységét a Pamutfonó-, Pamutszövő-, Textilvegyész-, Len-kender-, Selyem-, Kötszövő-, Rövidáru-, Ruházati- és Ipargazdasági (elődje az Üzemszervezési és Tervgazdálkodási Bizottság volt) szakosztályokba tömörült tagsággal folytatta. A központi Minőség Bizottságot pedig hamar követte az Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző (később Minőségszabályozó és Anyagvizsgáló) szakosztály létrejötte, megalakult az Energia- és Gépészeti Szakosztály.

Területi szervezet először Sopronban, majd Szegeden és Győrött jött létre. A Könnyűipari Minisztérium felkérésére számos tanfolyami képzés tantervének kidolgozásával a TMTE a szakképzésbe is bekapcsolódott.  

1957-ben nagy lendülettel újjászerveződött az egyesületi élet. Ebben az évben a Szabadság téri – volt Tőzsdepalotában – kialakított Technika Házában kapott helyet a TMTE is. Az 1948-ban alapított Magyar Textiltechnika folyóirat mellett további szaklapok jelentek meg. A Textilipari Könyvtár sorozat keretében félszáznál több kötettel bővült a szakirodalom az évek során. Sorra alakultak szakmai csoportok, klubok, alosztályok (pl. a vigogne-fonósok, cérnázók, tarkán-szövők, koloristák számára, továbbá létrejött a nyersanyag alosztály). 1967-ben önálló szakosztállyá szerveződött a Nyugdíjas Csoport, Pápán létrejött a TMTE üzemi csoportja. Megalakult a Fiatalok Bizottsága.

1970-ben a főváros központjában elhelyezkedő Anker köz 1. sz. alá költözött az egyesület, mivel a Szabadság téri épületben a Magyar Televízió számára kellett a hely. Az 1970-es években megalakult a bajai-, nyergesújfalui-, váci üzemi csoport, Nógrád-, ill. Zala-, Komárom-, Vas-, majd Szabolcs-Szatmár megyei csoport. Ezen kívül működött a Békés-, Csongrád-, Hajdú-Bihar-, Somogy megyei csoport, valamint helyi szervezet Dunaújvárosban, Mohácson, Mosonmagyaróváron, Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, ill. a korábban létrejött soproni- és győri csoport.

A jóval korábban megalakult Textiltisztító szakosztályon belül létrejött az Egészségügyi alosztály, valamint az iparművészek önálló csoportba tömörültek. Közben Len-, Vegyiszál- és Kender szakosztály lett a korábbi Len-Kender Szakosztályból. Létrejött az Ipartörténeti és Hagyományvédő Bizottság, amely később szakosztállyá szerveződött. A MTESZ Oktatási Bizottságához hasonlóan megalakult a TMTE képzéssel foglalkozó szervezete is, amely több éve nyilvántartásba vett felnőttképzési intézményként tevékenykedik.

Az 1988-89-es években megindult PRIVATIZÁCIÓ az egyesület tagságára és létszámára is erőteljesen kihatott. Több szakosztály, területi- és üzemi csoport beszüntette tevékenységét. 
1989 decemberében a MTESZ Budapest II. kerületi, Fő utcai székházába költözött a TMTE. A szakmai ankétok, fórumok mellett egyre jobban előtérbe került a szakágazatokban tevékenykedő kisszervezetek, vállalkozások bevonása az egyesületi életbe. Hasonlóan fontossá vált az államigazgatási, oktatási- és szakmai társadalmi szervezetekkel való eredményes kapcsolatfelvétel, valamint az érdekképviseleti, ill. szakértői munka fejlesztése.
A sikeres kezdeményezések ellenére a központi támogatások megszűnésével a szakkönyv- és egyesületi lapkiadás egyre nehezebb helyzetbe került.

1990-ben a TMTE-t önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetként vették nyilvántartásba, megkezdődött az önálló gazdálkodás. Az ipari háttérbázis döntő leépülésével nem volt könnyű a működési feltételek alapjául szolgáló anyagi forrásokat előteremteni. Főként az eredményes támogatásokkal és hasznos pályázatokkal sikerült megőrizni az egyesület biztonságos fennmaradását, amely 1998 óta közhasznú szervezetként működik.

Az Egyesület megalapításának 60. évfordulója alkalmából 2008-ban, a megbecsülés és elismerés céljával „SZELLEMI ÖRÖKSÉG” emlékalbumot hozott létre, amelyben azok munkásságát örökítik meg, akik a textil-, ruházati- és textiltisztító ipar területén kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is elismert életpályát tanúsítottak (jelenleg mintegy 180 személy tevékenységét méltató lappal rendelkezik az album).

2010 novemberétől a Budapest, XIV., Thököly út 58-60. sz. alatt, a Magyar Iparszövetség székházában, majd egy másik zuglói helyszínem működött tovább az egyesület. 2017. év elejétől a Budapest, I., Hattyú utca 16. sz. alatt, a Magyar Kémikusok Egyesülete mellett kialakított székhelyen tevékenykedik a TMTE.

TÁRSEGYESÜLETEK, NEMZETKÖZI TAGSÁGOK

A társegyesületekkel, az utóbbi években főleg a Magyar Kémikusok Egyesületével (MKE) is eredményes kapcsolatot tart fenn egyesületünk. Többek között a Textilvegyész és Kolorista Egyesületek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Associations of Textile Chemists and Colourists, IFATCC) Budapesten legutóbb tartott kongresszusának sikeres megrendezésére a Magyar Kémikusok Egyesületével került sor.

A TMTE tagja a Kötőipari Szakemberek Nemzetközi Szövetségének (IFWS/IFKT). Szoros kapcsolatban áll az Európai Ruházati és Textil Szövetséggel (EURATEX), a Mérnökök Nemzetközi Szervezetével (FEANI), a Textiltisztító Egyesüléssel (TTE), a Magyar Könnyűipari Szövetséggel (MKSZ), a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottsággal (KÁPB).

A Nemzetközi Technológiai Platformhoz csatlakozva valósult meg az egyesület kidolgozásában a „Nemzeti Technológiai Platform a textil és ruhaipar megújításáért” (TEXPLAT). Az utóbbi időben az Európai Unió SET- Saving Energy in Textiles (Textilipari Energia Csökkentés) projektében eredményesen vett részt a TMTE. Jelenleg valósul meg egyesületünk közreműködésével az európai textil ágazatban folyó TEXAPP projekt, amely egy stratégiai kezdeményezést foglal magában, a tanulók vállalatoknál folyó szakmai képzésének megerősítésére.

Kutasi Csaba

Előfizetés a magazinra Médiaajánló  Feliratkozás